เว็บสล็อตออนไลน์ ขยายผลดำเนินคดีกลุ่มทุนบุกรุกยึดถือครอบครองลำธารน้ำตก ริมอ่าวเสน ภูเก็ต พบเกี่ยวข้องกับบ้านพักตากอากาศหรูที่เคยเป็นข่าว

เว็บสล็อตออนไลน์ ขยายผลดำเนินคดีกลุ่มทุนบุกรุกยึดถือครอบครองลำธารน้ำตก ริมอ่าวเสน ภูเก็ต พบเกี่ยวข้องกับบ้านพักตากอากาศหรูที่เคยเป็นข่าว

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยา เว็บสล็อตออนไลน์ กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.)โดยการอำนวยการของ นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4กอ.รมน. ,พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,.พ.ต.ท.มนตรี บุญโยธิน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ชุดเจ้าหน้าที่เทศบาลราไวย์ ,ร่วมบูรณาการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มทุนที่บุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ บริเวณอ่าวเสน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

วันที่12กุมภาพันธ์2561 นำโดย นายชีวะภาพชีวะธรรม 

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบบริเวณพิกัดอ่าวเสน จุดที่คณะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้เข้าตรวจสอบเมื่อกลางเดือน สิงหาคม 2560ที่ผ่านมาภายหลังมีการร้องเรียนถึงการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ หรูบนโขดหินจนนำสู่การระงับการก่อสร้าง

จากการตรวจสอบคณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบมีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ฝังตรงข้ามบ้านพักตากอากาศหรูหลังดังกล่าวบนภูเขาชัน ตรวจพบมีการก่อสร้างบ้านพักคนงานจำนวน 9หลังและตรวจพบมีการก่อสร้างถังเก็บน้ำปิดเส้นทางน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาด้านบน ตรวจสอบพบบริเวณต่อเนื่องกันมีการบุกรุกยึดถือครอบครอง มีการทำรั้วปิดล้อมลำธารไว้ โดยมีการปลูกต้นสัปปะรดต่อเนื่องขึ้นไปบนภูเขา ตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าตรงพื้นที่ดังกล่าวเป็นลานหินลำธารน้ำขนาดใหญ่ ที่ไหลลงมาจากภูเขาเมื่อสอบถามคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลราไวย์ พบว่าลานหินลำธารน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่ชาวบ้านเคยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนในอดีต  

จากการสอบถามผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพัก  ได้ความว่าตนเองเป็นคนงานของ นายศุภชัย บุญหนา   เจ้าหน้าที่จึงให้โทรศัพท์ประสานกับนายศุภชัย บุญหนา นายจ้างจากการประสานในเวลาต่อมา นายศุภชัย  บุญหนา  ได้เข้ามาในพื้นที่ พร้อมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ตนเองเป็นผู้รับเหมาต่อช่วง ของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านฝั่งตรงกันข้ามกับพื้นที่ที่ตรวจสอบ  และคนงานที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นคนงานของตนเองและผู้รับเหมาหลัก  ซึ่งตนเองทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ครอบครองของ นายธนาธร  เทียนเงิน ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักตากอากาศหรูซึ่งอยู่ฝังตรงข้ามของถนน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่จาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยอ้างว่ามีหลักฐานการเสียภาษี ภบท.5ในขณะตรวจสอบพื้นที่ไม่สามารถนำเอกสาร ภบท.5มาแสดงได้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจวัดค่าพิกัดทางดาวเทียมด้วยเครื่องมือ GPS ระบบ UTM : WGS 1984 บริเวณที่มีการครอบครองทำประโยชน์ จำนวน  8จุด 

และได้นำค่าพิกัดดังกล่าวมาถ่ายทอดลงแผนที่ 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติและอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  แต่อยู่ในเขตป่าไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484,ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คำนวณ เนื้อที่บุกรุกยึดถือครอบครองได้  6-0-4ไร่ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาพบว่าเป็นการกระทำผิดตาม 

พรบ.ป่าไม้2484 จึงร่วมกันทำบันทึกการตรวจสอบได้มอบให้นายชีวภาพ  ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นำไปดำเนินการนำไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ลงพื้นที่หาดไตรตรังติดตามแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไหลลงหน้าหาดระยะเร่งด่วน โดยให้เทศบาลเมืองป่าตองเร่งสูบเศษตะกอนและสิ่งปฏิกูล ไปบำบัด ส่วนระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับองค์การกำจัดน้ำเสียศึกษาวิจัยและแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างยั่งยืน ย้ำทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม

เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (11ก.พ.) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณหาดไตรตรัง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามและแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไหลลงสู่บริเวณหน้าหาดไตรตรัง โดยมี นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ

โดยในเบื้องต้น นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สั่งการให้ เทศบาลป่าตอง นำรถมาสูบตะกอน เศษดินโคลน และสิ่งปฏิกูลต่างๆจากบริเวณหน้าชายหาดไตรตรัง เพื่อลดปริมาณน้ำเสียและกลิ่นที่เน่าเหม็น ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดอับ ไม่มีลมพัดผ่านส่วนในระยะยาวได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับ อจน.หรือองค์การกำจัดน้ำเสีย เพื่อศึกษาวิจัยและวางแผน แก้ไขปัญหาอย่างถาวร โดยจัดทำในจุดเล็กๆ ของแต่ละพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย มีความเป็นไปได้ สอดรับกับพื้นที่และแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีท่อบำบัดรวมที่จะแก้ปัญหาการบำบัดน้ำเสียได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การแก้ปัญหาระบบน้ำเสียนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ด้าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองป่าตองยังไม่สมบูรณ์แบบมีปริมาณน้ำเสียที่เกินกว่าที่จะเข้าสู่ระบบบำบัด  ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบกับในขณะนี้กระแสลมพัดเข้าชายหาดทำให้น้ำเสียที่ไหลลงหน้าหาดส่งกลิ่นเหม็น เว็บสล็อต